CJENIK POPRAVKA BOJLERA  (sa PDV-om)

Dolazak u područje grada 125,00 kn
Servis kombi aparata s kontrolom povrata dimnih plinova 580,00 kn
Redovno godišnje održavanje kombi i cirko uređaja (bez kem. čišćenja) 370,00 kn
Servis cirko aparata s kontrolom povrata dimnih plinova 507,00 kn
VUI servis (uračunato i čišćenje spremnika tople vode s demontažom bojlera) 850,00 kn
Pokretanje pumpe, nadopuna i odzračivanje 300,00 kn
Izmjena pumpe, nadopuna i odzračivanje 360,00 kn
Kontrola i tlačenje ekspanzijske posude 300,00 kn
Izmjena ekspanzijske posude 335,00 kn
Izmjena ekspanzijske posude s demontažom i montažom aparata 637,00 kn
Izmjena manometra 239,00 kn
Zamjena odzračnog lončića 220,00 kn
Zamjena dijela na vodenoj armaturi 270,00 kn
Zamjena izlaznog termostata 300,00 kn
Zamjena mikroprekidača 226,00 kn
Zamjena elektroničke ploče – kombi ili cirko aparat 356,00 kn
Ugradnja solo prekidača 300,00 kn
Reparatura trosmjernog ventila bez dijelova (VGV) 313,00 kn
Čišćenje elekroda paljenja i čišćenje primarnog izmjenjivača 300,00 kn
Čišćenje sekundarnog izmjenjivača 300,00 kn
Čišćenje plamenika i pripalnog plamenika (VGH) 302,00 kn
Zamjena magnezijeve anode na VGH 240,00 kn
VGH – čišćenje kamenca (uračunata brtva otvora za čišćenje) 648,00 kn
Zamjena elektronskih dijelova na kotlovima 331,00 kn
Servis VK kotlova 400,00 kn
Servis VK kotla (min. čađe) 860,00 kn
Servis VK kotla (max. čađe) 1.620,00 kn
Puštanje u pogon i ovjera garancije (kombi i cirko) 300,00 kn
Puštanje u pogon cirko centrale 420,00 kn
Puštanje u pogon VK kotlova 324,00 kn
Puštanje u pogon kotlova VK i spremnika 500,00 kn
Puštanje u pogon kondenzacijskih uređaja bez ožičenja 500,00 kn
Servis kondenzacijskih kombi bojlera s kemijskim  čišćenjem, analizom dimnih plinova 750,00 kn
Redovito godišnje održavanje kondenzacijskih kombi bojlera sa zamjenom brtve i analizom dimnih plinova 470,00 kn

*Napomena: Dodatak za čišćenje čađe 50,00 kn + PDV